אנו שמחים לעבוד עמכם
הנהלת חשבונותהנהלת חשבונותהנהלת חשבונות
052-755-3434
חולון, ישראל
הנהלת חשבונותהנהלת חשבונותהנהלת חשבונות

הגשת הצהרת הון

הגשת הצהרת הון

רשויות המס בישראל עשויות לדרוש הגשת הצהרת הון בכל עת, אך לרוב להגיש הצהרת הון בשנה של פתיחת עסק ואז כל 3-5 שנים.

על היזם לציין בהצהרת הון את כל הנכסים שיש לו בארץ ובחו”ל, את חסכונותיו בבנק, בקרנות הפנסיה, במניות וכו ‘.

איש עסקים יכול להגיש הצהרת הון בכוחות עצמו, אך עם זאת, מומלץ להפקיד זאת בידי מומחה.

איזה נכס מתואר בהצהרת ההון?

נכסים והתחייבויות בעסק
רכוש והתחייבויות פרטיים
השקעות (אם קיימות)
עסק רכוש פרטי השקעות

נדל"ן הקשור לעסק, הלוואות, חובות לקוחות וחובות לספקים ועוד.

החשבונות המשפחתיים, מכוניות, נדל"ן, חסכון לפנסיה, חובות וכל חסכון אחר.

כאן יש צורך לציין על השקעות בניירות ערך, כמו מניות או אגרות חוב, חסכון במטבע חוץ, כמו כן, השקעות במדינות אחרות.

ליצור עמנו קשר

  • סוקולוב 86 א', חולון
  • 052-755-3434
  • debitcreditservice@gmail.com
X